MELINUS Color


MELINUS Color
MELINUS Color
Graece μήλινος, quem saepe commemorari in vestibus personarum Comicarum, notat Scaliger Poetic. l. 1. c. 13. non a Melino pigmento, quod in Mela Insul. effodiebatur, sed a colore malorum, quae Graecis μῆλα, dictus; luteus est seu ex albo rufoque mixtus, non parvi fulgoris. At melinum pigmentum album seu candidum fuit, uti docet Plin. l. 35. c. 7. de antiquis Pictoribus, Quatuor coloribus solis imortalia illa opera fecere, ex albis Melino, ex silaceis Attico, ex rubris Sinopide Pontica, ex nigris atramento. Et cap. praecedent. Melinum candidum et ipsum, est optimum in Melo insula,, etc. Non itaque a terra Melina seu pigmento Melino, vel candido vel cinereo, color hic nomen accepit; sed a colore malorum maturorum, quae a Sole rubescunt et colorem rutilum seu pallidum induunt. Inde μήλινος ἀχάτης, qui μήλων χροιὰν habet, Orpheo, et τὸ μηλῖζον χρῶμα Dioscoridi. Graeci μηλοειδὲς χρῶμα vocant, et μήλοψ. Hesych. μήλοπα καρπὸν, τὸν πυρὸν, ὅτι μηλοειδὴς, ubi frumentum ita vocari innuit, a colore melino: quem proin Graeci etiam appellant σιτόχρουν, qui helvus est, etc. Vide Salmas. ad Solin. p. 256. et seqq. Hinc Coccomelinus, Melinoporphyrus, Rhodomelinus, in veterib. Chartis. Item melinovultis, in Epistola Michaelis Balbi Imperatoris ad Ludovicum Pium Imperatorem apud Baronium A. C. 824. num. 30. pannus lutei coloris, forte pro Melinovenetus, uti conicit Car. du Fresne in Gloss. ubi hanc in rem adfert Fortunati ista, de Floribus super altare l. 8. Poem. 9.
Aureus ordo crocis, violis hinc blatteus exit,
Cocsinus hinc rubicat lacteus inde nivet.
Stat prasino--venetus, pugnant et flore colores,
Inque loco pacis herbida bella putes.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • GILVUS Color — Graece κιῤρὸς, flavo dilutior est. Unde Hippocrates de victu in Morb. acut. Com. 3. vinum album, cum veterascit, semper fieri κιῤρότερον, gilvius, et tandem etiam ξανθὸν, flavum, tradit. Eundem colorem in equis saepe memorant Vett. Varro apud… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HELVOLAE — uvae varii coloris, e quibus dubii coloris vinum conficitur, vin paillet Gallis dictum. Plin. l. 14. c. 2. Insigens iam colore inter perpureas nigrasque medio Helvolae, saepius varianti et ob id Vatianae a quibusdam appellatae. Et Columella l. 4 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Aonidiella aurantii — Saltar a navegación, búsqueda ? Piojo rojo de California Clasificación científica Reino: Animalia Filo …   Wikipedia Español

  • melinita — (Del gr. melinos, de color de manzana.) ► sustantivo femenino QUÍMICA Explosivo compuesto por ácido pícrico, que se usa en pirotecnia. * * * melinita (del lat. «melĭnus», del gr. «mḗlinos», amarillento, del color del membrillo) f. Sustancia… …   Enciclopedia Universal

  • Aspidiotus nerii — Saltar a navegación, búsqueda ? Aspidiotus nerii Clasificación científica …   Wikipedia Español

  • Conus mustelinus — Rhizoconus mustelinus Scientific classification Kingdom: Animalia Phylum …   Wikipedia

  • melinita — (Del lat. melĭnus, y este del gr. μήλινος, de color de membrillo, amarillento, e ita2). f. Sustancia explosiva cuyo componente principal es el ácido pícrico …   Diccionario de la lengua española

  • meline — I. ˈmēˌlīn, ˈmeˌ adjective Etymology: Latin melinus, from meles marten, badger + inus ine : made up of or resembling badgers the meline mammals II. adjective Etymology: Greek mēlinos …   Useful english dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.